نکات امتحانات تشریحی پایان ترم درخصوص امتحانات تشریحی پایان ترم

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی  و کارشناسی ارشد و دکتری میرساند:
در امتحانات پایان ترم دروس تشریحی، برگه پاسخنامه باید یکرو تکمیل گردد و استفاده از پشت برگه جهت پاسخگویی به سئوالات مجاز نمی باشد.
شایان ذکر است چنانچه دانشجو فضای کافی برای پاسخگویی در برگه نداشته باشد با اطلاع دادن به مراقب جلسه ، برگه پاسخنامه اضافه دریافت خواهد نمود.
 
امتیاز دهی