نکات مهم در جلسات امتحانات پایان ترم ‼️قابل توجه دانشجویان عزیز

رعایت نکات مهم در جلسات امتحانات

✅ ازآوردن تلفن همراه، کیف، کتاب، جزوه و هروسیله اضافی خودداری نمایید.

✅ حداقل ۱۵ دقیقه قبل از شروع هر آزمون در دانشگاه حضور داشته باشید.

✅  به همراه داشتن تلفن همراه، تخلف می باشد و استفاده از آن در حین امتحان نمره ۰.۲۵ را در پی دارد.

✅ مداد، خودکار، پاک کن و ماشین حساب درصورت لزوم به همراه داشته باشید.

✅ تا ۲۰ دقیقه بعد از شروع آزمون امکان ترک جلسه امتحان رانخواهید داشت.

✅ حتما صورتجلسه امتحان را در هرآزمون امضاء نموده و بعد از جلسه خارج شوید.

✅ حتما کارت ورود به جلسه، کارت دانشجویی یا کارت ملی را در هرجلسه امتحان به همراه داشته باشید.

✅ درجلسه امتحان از نوشته یا هرگونه علامت بر روی برگه سوالات امتحانی خودداری نمایید، چون تخلف امتحانی محسوب می گردد.

✅ در آزمونهای الکترونیکی و کاغذی  بعد از گذشت ۲۰ دقیقه از زمان آزمون امکان اجازه امتحان به دانشجویانی که با تاخیر در جلسه امتحان حاضرمی شوند وجود ندارد.

✅ پاسخگویی به سوالات تستی با مداد و سوالات تشریحی باخودکارمی باشد.
 
امتیاز دهی