اطلاعیه مهم تمدید مهلت تغییر محل آزمون تا ۱۸ اردیبهشت 1402 مهلت تغییر محل آزمون، این امکان تا ۱۸ اردیبهشت‌ از طریق سامانه گلستان فعال می باشد. قابل توجه دانشجویان محترم؛ 🔻 تمدید مهلت تغییر محل آزمون تا ۱۸ اردیبهشت 1402 با توجه به درخواست مکرر دانشجویان مبنی بر تمدید مهلت تغییر محل آزمون، این امکان تا ۱۸ اردیبهشت‌ از طریق سامانه گلستان فعال می باشد.
 
امتیاز دهی