ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی دوره کارشناسی جزییات ثبت نام کارشناسی بدون آزمون ورودی بهمن 1399
 
امتیاز دهی