شماره واتساپی اساتید جهت ارتباط دانشجویان

اساتید دانشگاه پیام نورارسنجان

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

حمید برومندی

09176848519

2

مژده اسکندری

09178389638

3

کاوس رضایی

09171293263

4

زری دری

09171270183

5

صادق رضایی

09177115178

6

سیروس زارع

09177286391

7

داود رزم

9381284927

8

فخرالزمان راستی

09171294015

9

سید عبدالرسول حسینی

09029029828

10

خلیل نعمت الهی

09171270152

11

سید روح اله نعمت الهی

09173289278

12

ناهید اسکندری

09171260320

13

نجمه نعمتی

09175110194

 

پریسا ابراهیمی

09033416313

14

موسی جعفری

9170554225

15

سمیه نعمتی

09384906239

16

مرتضی سلیمانی

09217289240

15

فرحناز ابراهیمی

09176353725

16

ایلا زارع

09397275055

17

فاطمه امیری

09172171410

18

علی اسکندری

09173290337

19

سعید یار احمدی

09174855373

20

علیرضا شهوندی

09177096073

21

زهرا اسکندری

09393234753

22

غلامرضا اسکندری

09171260171

23

سعیده روستا

09303359620

24

علاء نعمتی

09372167656

25

 

 حمید پور پاریزی

 

09171337544

26

سمیرا کشاورز

09384358347

27

محمد محمودی

09364178396

28

میثم بهرامی

9173957500

29

محمد هاشمی

09179261194

 

 
امتیاز دهی