1392/4/10 دوشنبه

شهر ارسنجان داراي گذشته‌اي ديرين است كه همين لحاظ اكثر كتب گذشته همچون فارسنامه ناصري، آثار العجم فرصت الدوله شيرازي، بستان السياحه زين العابدين صوفي، دايره المعارف علامه دهخدا و دهها كتاب ديگر با تفصيل از آن نام برده‌اند، اما تاريخ صحيح و دقيقي كه بتوان بر آن استناد جست و سال بناي اين شهر را دانست در دست نيست ولي بخاطر پيدايش آثار باستاني فراوان بعضي مورخان و باستان شناسان تاريخچه آن را به قبل از ظهور اسلام و تعداد ديگري بناي اين شهر را به ۲۵۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح تخمين زده‌اند.


شهرستان ارسنجان داراي بالغ بر چندين آثار باستاني، ميراث فرهنگي و گردشگري مانند مسجد جامع، مدرسه سعديه، ايوان قدمگاه مربوط به دوره هخامنشي، قلاتخوار، جمال آباد، تل مهره‌اي(كمال آباد)، قصر منوچهر، مربوط به دوره ساساني، تل تيموريان و تل كاخ، سد دختر، چشمه گمبان و...

به دليل وجود آثار فرهنگي ارسنجان مدتها محل اجتهاد شخصيتهاي بزرگي بوده‌است.
بيشتر