دسترسی به مقالات علمی فارسی ، انگلیسی وعربی و...مرکز متطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

به اطلاع  میرساند مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با توجه  به مسئله پاندمی ویروس کرونا دسترسی به مقالات علمی فارسی ، انگلیسی  وعربی ونیز مقالات نشریات و کنفرانس ها در پایگاههای اطلاعات علمی مرکز منطقه ای علوم وفناوری را تا اخر اردیبهشت 1399 رایگان اعلام میکند.کاربران میتوانند از طریق وبگاه این مرکز به آدرس www.ricest.ac.ir , وبا مراجعه به بخش پایگاه های اطلاعاتی و یا از طریق جعبه جستجو به منابع علمی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

 
امتیاز دهی