جاذبه های ارسنجان

شهر ارسنجان داراي گذشته‌اي ديرين است كه همين لحاظ اكثر كتب گذشته همچون فارسنامه ناصري، آثار العجم فرصت الدوله شيرازي، بستان السياحه زين العابدين صوفي، دايره المعارف علامه دهخدا و دهها كتاب ديگر با تفصيل از آن نام برده‌اند، اما تاريخ صحيح و دقيقي كه بتوان بر آن استناد جست و سال بناي اين شهر را دانست در دست نيست ولي بخاطر پيدايش آثار باستاني فراوان بعضي مورخان و باستان شناسان تاريخچه آن را به قبل از ظهور اسلام و تعداد ديگري بناي اين شهر را به ۲۵۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح تخمين زده‌اند.


شهرستان ارسنجان داراي بالغ بر چندين آثار باستاني، ميراث فرهنگي و گردشگري مانند مسجد جامع، مدرسه سعديه، ايوان قدمگاه مربوط به دوره هخامنشي، قلاتخوار، جمال آباد، تل مهره‌اي(كمال آباد)، قصر منوچهر، مربوط به دوره ساساني، تل تيموريان و تل كاخ، سد دختر، چشمه گمبان و...

به دليل وجود آثار فرهنگي ارسنجان مدتها محل اجتهاد شخصيتهاي بزرگي بوده‌است.
بيشتر